Onze activiteiten

Vormgeven
aan structuren

 

Engelen ingenieurs ontwerpt structuren in beton, staal en hout, voor kleine tot grote gebouwen en voor zowel nieuwbouw als renovatie projecten.

We richten ons uitsluitend op de stabilteit van gebouwen en structuren maar bieden binnen dit domein de volledige waaier van studies en projectondersteuning aan.

Onze betrokkenheid bij een project begint bij het (voor)ontwerp met als doel het bepalen van een gepaste structuur, en eindigt bij het afleveren van het stabiliteitsdossier dat alle nodige plannen en informatie bevat voor een vlotte uitvoering.

Engelen ingenieurs kan bovendien ondersteuning bieden aan de architect en bouwheer met het oog op het maken van optimale ontwerpbeslissingen.

Project
management

 

De project management aanpak van Engelen ingenieurs legt de focus op het af te leveren project, ongeacht de structuur er slechts een deel van uitmaakt en er tal van andere partijen een rol spelen.

Het vertrouwd zijn met die verschillende rollen in een bouwproces en hoe die met elkaar verbonden zijn, maakt van ons een betrouwbare teamspeler.

Engelen ingenieurs geeft de nodige en verdiende verantwoordelijkheid aan haar ingenieurs om projecten doeltreffend te kunnen beheren. Voor architecten en bouwheren resulteert dit in één aanspreekpunt dat het project door en door kent. De ingenieurs worden daarnaast ondersteund door duidelijke werkprocessen en collega's die alert zijn voor uitzonderingen en en ze mee opvolgen.

Software

 

Engelen ingenieurs maakt gebruik van krachtige rekenpakketten van Buildsoft, Fine software en SCIA, ondersteund door een aantal zelf ontwikkelde rekenbladen.

Voor het tekenwerk gebruiken we tijdens de voorontwerpfase mogelijk onze handen en in de latere fasen de pakketten van Autodesk en Vectorworks. Deze laatste laten een eenvoudige uitwisseling van plannen gemaakt in andere softwarepaketten toe.

De vooruitgang in 3D tekenwerk en vooral BIM wordt opgevolgd en zal in de toekomst worden geïmplementeerd in de projecten die daar hun voordeel uithalen.