Visie

Architectuur als fundament

Het ontwerp van de structuren vertrekt vanuit het architecturale concept en de eventuele bijkomende eisen en wensen van de bouwheer. De wisselwerking tussen en de integratie van gebouw en structuur staan voorop.

Complex denken voor eenvoudige oplossingen

De eenvoud die een project finaal uitstraalt is vaak het resultaat van een uitgepuurde ontwerp- en studiefase met aan de basis een projectspecifiek denkproces. De verschillende facetten zijn tot één coherent geheel om te vormen waarin de architect de hoofdrol opneemt, ondersteund door Engelen ingenieurs en anderen.

In onze visie dient een structuur elegant te zijn, of met andere woorden optimaal te passen binnen de omstandigheden waarin die zijn functie vervult. Het structurele ontwerp dient rekening te houden met de sterk toenemende eisen betreffende thermische weerstand, inertie en akoestiek, en de algemeen te beschouwen eisen omtrent corrosiebescherming en brandveiligheid. Die eisen hebben steeds meer een invloed op de algemene opbouw en detaillering van gebouwen die dan weer hun weerslag hebben op het structurele ontwerp.

Duurzaamheid

De duurzaamheid van onze gebouwen is een terecht aandachtspunt voor alle bouwpartners en dus ook voor Engelen ingenieurs. We vertalen het naar een minimum materiaalgebruik, een geschikte materiaalkeuze en waar mogelijk naar een structuur die rekening houdt met eventuele toekomstige invullingen van een gebouw of de afbraak ervan.

Horizon

De missie van Engelen ingenieurs is betere structuren ontwerpen rekening houdende met alle bouwaspecten zoals kwaliteit, het gebouwconcept, aanpasbaarheid, kost en andere. Een eindeloos streefdoel dat ons begeleid in het maken van keuzes en ons verplicht om de vooruitgang in kennis en technologie te implementeren.


 

TeamWij zijn een team van bouwkunding ingenieurs, ingenieur-architecten en projectassistenten.


bestuurder
projectingenieur
burgerlijk ingenieur-architect
VUB, 2003
burgerlijk bouwkundig ingenieur
KULeuven, 2004


bestuurder
projectingenieur
burgerlijk bouwkundig ingenieur
KULeuven, 2005


projectingenieur
burgerlijk bouwkundig ingenieur
KULeuven, 2005


bouwkundig tekenaar
bachelor bouwkunde
LUCA, 1993


 project ingenieur
industrieel bouwkundig ingenieur
KHLim, 2002


 project assistent
toegepaste architectuur
HoWest, 2015


 
engelen ingenieurs is lid van